Zdrowie psychiczne

Zdrowy pracownik to zdrowa firma. Budowanie świadomości, edukacja, wspieranie zdrowia nie tylko fizycznego, ale również psychicznego pracowników to obecnie jedno z ważniejszych zadań nowoczesnego przedsiębiorstwa.

rownowaga psychofizyczna

Ostatnie lata nie były łatwe. Pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys ekonomiczny zmieniły sposób funkcjonowania i działania zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Wiele osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym,  zmagamy się z depresją, zaburzeniami nastroju, chwiejnością emocjonalną, stanami lękowymi. W ślad za tym podążają problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach i budowaniu więzi, nadmierna reakcja na stres, uzależnienia od leków, alkoholu i substancji psychoaktywnych, wypalenie zawodowe czy zmęczenie współczuciem.

Izolacja spowodowana pandemią wydobyła na wierzch temat zdrowia psychicznego. Do tej pory problem ten był ignorowany, lekko traktowany czy też wyśmiewany. Firmy i organizacje skupiały się na zdrowiu fizycznym pracowników, byciu fit, eko i bio. Dużo mniej miejsca poświęcano zdrowiu mentalnemu, nie chcąc zauważać, iż problemy natury psychicznej mogą dotknąć każdego z nas.

Szczęśliwie zaobserwować można obecnie większą otwartość do rozmowy i wprowadzania działań budujących odporność psychiczną jednostki jak i całego zespołu.

Korzyści

Stosowanie programów budujących rezyliencję, wspierających zdrowie psychiczne jest korzystne z wielu powodów m.in.:

zdrowie psychiczne
 • Wspiera zdrowie psychiczne pracowników
 • Poprawia wizerunek organizacji
 • Pomaga lepiej zarządzać sobą w stresie
 • Zmniejsza poziom stresu
 • Podnosi motywację
 • Zwiększa produktywność
 • Poprawia zaangażowanie pracowników
 • Podnosi morale
 • Poprawia frekwencję i pracę zespołową

85%

pracowników mówi o wypaleniu zawodowym*

59%

chciałoby otrzymywać wskazówki w pracy dotyczące radzenia sobie ze stresem i dbania o kondycje psychiczną*

67%

uważa, iż dobrym pomysłem jest, aby konsultacje z psychologiem/terapeutą były zapewniane przez firmę *

90%

zauważa konieczność wprowadzenia przez pracodawców programu dbającego
o zdrowie psychiczne pracowników*
*Źródło: Badanie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Grupa Artemis, 2021

Stres w życiu zawodowym

Minimalna dawka stresu mobilizuje do działania, przedłużający się stres działa destrukcyjnie.

Stres towarzyszy nam w życiu zawodowym na każdym kroku np.: ważna prezentacja, klient z pretensjami, trudna rozmowa z przełożonym/pracownikiem, zwolnienie pracownika, choroba współpracownika, wypadek, utrata pracy, nadmiar zdań, presja czasu, wygórowane oczekiwania, brak zaangażowania innych członków zespołu, niedotrzymanie ważnego terminu, opóźnienia w projekcie, niewyrobienie planów itp. itd.

Przemęczony, przepracowany i zestresowany pracownik jest mniej zmotywowany i skuteczny w swoich działaniach. Ma ograniczone możliwości dostępu do swoich talentów i umiejętności, częściej popełnia błędy.

Nie unikniemy stresów, napięć i przytłaczających emocji, ale możemy nauczyć się nimi zarządzać.

Warto poznać sposoby zatrzymujące gonitwę myśli, przywracające spokój i jasność myślenia, podnoszące poziom energii, wspierające motywację do działania, poprawiające koncentrację, samopoczucie oraz wspierające regenerację.

przejmij kontrolę

Jak mogę Ci pomóc?

Oferuję indywidualne sesje rozwojowo-terapeutyczne oraz pierwszą pomoc emocjonalną w kryzysie.

Posiadam ponad 12-letnie doświadczenie terapeutyczne a w swojej pracy łączę wiele modalności rozwojowo-terapeutycznych. W zależności od twojej otwartości i potrzeb możemy skupić się na głębokiej pracy terapeutycznej lub zająć się tylko objawami stresu i wypalenia zawodowego.

Spotkania indywidualne

Spotkania mają charakter terapeutyczno-rozwojowy w zależności od indywidualnych potrzeb.

 • Adekwatnie reagować w trudnej sytuacji i w kryzysie.
 • Spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy.
 • Przywrócić pewności siebie.
 • Efektywnie radzić sobie ze sprawami dnia codziennego zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
 • Nawiązywać porozumienie i budować pozytywną interakcję.
 • Zidentyfikować i zapanować nad swoją sekwencją stresu.
 • Przejąć kontrolę, kiedy opanowują Cię emocje, stres, natłok zadań itp.
Pomagam również rozpoznać to co wzmacnia, ogranicza i motywuje do działania.

Pierwsza pomoc w kryzysie

lagodnie o traumie

Skorzystaj z pomocy specjalisty jeżeli:

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
 • masz problemy i czujesz się bezsilny,
 • masz poczucie, że wyczerpałeś już wszystkie pomysły na rozwiązanie problemu i poradzenia sobie z trudnościami,
 • masz poczucie utknięcia,
 • czujesz, że straciłeś kontrolę nad własnym życiem

Zapraszam na spotkanie w trakcie, którego pomogę Ci wyciszyć trudne emocje, przywrócisz logiczne myślenie i wspólnie poszukamy rozwiązania trudnej sytuacji. Otrzymasz również cenne wskazówki jak radzić sobie w razie problemów i trudności.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia, warsztaty, spotkania on-line mogą się odbywać w formie pojedynczych spotkań lub cyklicznie. Cykliczne spotkania umożliwiają utrwalanie nabytych umiejętności.
Spotkania dostosowane są do potrzeb i możliwości organizacji.

zdrowie psychiczne

Korzyści

 • Rozwijanie umiejętności dbania o swoją równowagę psychofizyczną w sytuacji przedłużającego się stresu
 • Budowanie kultury organizacji wspierającej zdrowie psychiczne
 • Wzrost zadowolenia i zaangażowania pracowników
 • Lepsze rozumienie siebie i innych.
 • Adekwatne reagowanie w trudnych sytuacjach.
 • Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Przykładowe warsztaty

Przejmij kontrolę / EmotionAid

Docenianie ma MOC / Szczęście w pracy

Zapytaj o szczegóły