EmotionAid® – pierwsza pomoc emocjonalna

W obecnych czasach nie brakuje nam napięć i stresów. Pandemia zmienia nie tylko naszą rzeczywistość, ale odciska trwały ślad w naszej psychice.

Potrzebujemy obecnie prostych i krótkich metod, które w łatwy sposób przywrócą równowagę i pozwolą skutecznie radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, zarówno w pracy jak i w domu.

EmotionAid® to krótka trwająca 15-25 minut interwencja, która w stresujących i krytycznych momentach pomoże Ci poradzić sobie z trudnymi emocjami i reakcjami np.: przyspieszonym rytmem serca, przyspieszonym i płytkim oddechem, drżeniem ciała, zdezorientowaniem, lękiem, niepokojem, paniką, bezradnością.

Techniki EmotionAid® mogą być używane przez każdego w dowolnym miejscu i czasie.

Model został stworzony, aby pomóc osobom nauczyć się samoregulacji, czyli radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także udzielania innym jak i sobie pierwszej pomocy emocjonalnej przy użyciu jasnych, prostych i łatwych narzędzi.

Umożliwia zminimalizowanie objawów stresu powstałego w trakcie nagłego wypadku czy zdarzenia w życiu codziennym, zarówno u ciebie jak i u innych.

Pomaga chronić siebie przed doświadczeniem wtórnej tramy, zmęczenia współczuciem (compassion fatigue), urazu emocjonalnego oraz przeciwdziała wypaleniu.

Pozwala skutecznie budować i wzmacniać rezyliencję (umiejętność radzenia sobie) w pokonywaniu codziennych wyzwań oraz wspiera rozładowanie napięć podczas kryzysów i stresujących momentów.

Wspiera też budowanie rezyliencji zbiorowej np.: całego zespołu, rodziny, klasy w szkole, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami, turdnościami, gdy się pojawią.

EmotionAid® pomaga nam przywrócić równowagę w każdej sytuacji 

Jest to 5 kroków, które obejmują ugruntowanie, uspokojenie i regulację pracy układu nerwowego, rozładowanie nagromadzonego w ciele i układzie nerwowym napięcia oraz kontakt z zasobami.

źródło: https://emotionaid.com/

Powstał w Izraelu i jest naukowo udowodnioną metodą radzenia sobie ze stresem. Jest wynikiem 12 lat doświadczeń pracy ze stresem i traumą metodą Somatic Experiencing™. 

Od 2008 roku Instytut ITI Izrael (International Trauma Healing Institute) przeszkolił tysiące profesjonalistów w dziedzinie medycyny, edukacji, zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Współpracował ramię w ramię z ministerstwami edukacji, zdrowia, obrony, spraw wewnętrznych, szpitalami, szkołami i gminami.

W roku 2020 zespół ITI Izrael, składający się doświadczonych naukowców i profesjonalistów, znalazł się w czołówce walczących z negatywnymi społecznymi skutkami COVID-19, odpowiadając  na najpilniejsze potrzeby społeczności.

Kto może skorzystać z metody?

Z narzędzi EmotionAid mogą korzystać wszyscy, którzy potrzebują wsparcia m.in.:

 • osoby, które działają w wysokim poziomie stresu tj. lekarze, pielęgniarki, położne, nauczyciele, ratownicy, strażacy, wojskowi i inne grupy zawodowe
 • osoby kontaktujące się z osobami, które przeżywają wysoki poziom stresu
 • osoby, które doświadczają wypalenia zawodowego czy zmęczenia współczciem
 • dzieci, nastolatki, dorośli i osoby starsze

Zapraszam, jeżeli doświadczasz:

 • Poczucia bezradności, bezsilności, braku kontroli, zdezorientowania
 • Trudności w koncentracji, skupieniu uwagi
 • Drażliwości, przesadnie reagujesz
 • Niskiego poziomu energii, apati, letargu, wyczerpania, chronicznego zmęczenia
 • Niepokoju, lęku, miewasz ataki paniki
 • Skrajnych zmian nastroju, niekontrolowanych wybuchów gniewu
 • problemów ze snem: bezsenność lub zbytnia senność
 • Chronicznego ból

EmotionAid® możesz używać zarówno po trudnym zdarzeniu jak i do profilaktyki.

EmotionAid® nie jest interwencją terapeutyczną, która zmienia fizyczne, emocjonalne i poznawcze wzorce reagowania.

Umożliwia dostęp do prostych narzędzi regulacyjnych osobom, które nie mają dostępu lub nie korzystają z procesu terapeutycznego.

Osoby, które są facylitatorami EmotionAid® posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie, aby wesprzeć osobę jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zapraszam na sesje indywidualne jak i warsztaty grupowe.