EmotionAid® - Pierwsza pomoc w stresie i kryzysie

Dla każdego w dowolnym miejscu i czasie

EmotionAid® to krótka trwająca 15-25 minut interwencja, która w stresujących i krytycznych momentach pomoże Ci poradzić sobie z trudnymi emocjami i reakcjami np.: przyspieszonym rytmem serca, przyspieszonym i płytkim oddechem, drżeniem ciała, zdezorientowaniem, lękiem, niepokojem, paniką, bezradnością.

Jest wynikiem 13 lat doświadczeń pracy ze stresem i traumą metodą Somatic Experiencing®.

Może być używana zarówno jako pierwsza pomoc w trudnej sytuacji oraz jako profilaktyka do wzmacniania i budowania odporności psychicznej.

Techniki możesz nauczyć się w trakcie spotkań indywidualnych, warsztatów i szkoleń. Możliwa jest też superwizja.

EmotionAid® pomaga przywrócić równowagę w każdej sytuacji

Pierwsza pomoc

Umożliwia udzielenie pierwszej pomocy emocjonalnej po wypadku, w trudnej sytuacji i doświadczeniu silnego stresu.

Samoregulacja

Rozwija naszą zdolność do autoregulacji czyli obniżania własnego stanu pobudzenia oraz regulacji emocji.

Równowaga

Pomaga zminimalizować objawy stresu, wspiera rozładowanie napięć i pomaga wrócić do równowagi.

Odporność psychiczna

Pozwala skutecznie budować i wzmacniać odporność psychiczną w pokonywaniu codziennych wyzwań.

Wypalenie zawodowe

Pomaga chronić siebie przed doświadczeniem zmęczenia współczuciem oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Wtórna trauma

Pomaga osobom pracującym z osobami, które przeżyły traumę uniknąć doświadczenia wtórnej traumy.

5 kroków, które obejmują ugruntowanie, uspokojenie i regulację pracy układu nerwowego, rozładowanie nagromadzonego w ciele i układzie nerwowym napięcia oraz kontakt z zasobami.

Przywróć spokój i zatrzymaj reakcję stresową

Wykonaj ze mną pierwsze 3 kroki EmotionAid

Dotyk Motyla jako pierwsza pomoc emocjonalna

Zobacz też jak delikatny Masaż Dotyk Motyla może pomóc Ci w trudnych momentach.

Dotyku Motyla można używać zaraz po wystąpieniu trudnego zdarzenia, po jakimś czasie lub wiele lat po. Możemy wykonywać go w domu jak i we wszystkich innych okolicznościach, kiedy trzeba szybko i skutecznie udzielić wsparcia.

Historia

13 lat doświadczenia

Powstał w Izraelu i jest naukowo udowodnioną metodą radzenia sobie ze stresem. Jest wynikiem 13 lat doświadczeń pracy ze stresem i traumą metodą Somatic Experiencing®.

Międzynarodowy zasięg

Od 2008 roku Instytut ITI Izrael (International Trauma Healing Institute) przeszkolił tysiące profesjonalistów w dziedzinie medycyny, edukacji, zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Współpracował ramię w ramię z ministerstwami edukacji, zdrowia, obrony, spraw wewnętrznych, szpitalami, szkołami i gminami.

W roku 2020 zespół ITI Izrael, składający się doświadczonych naukowców i profesjonalistów, znalazł się w czołówce walczących z negatywnymi społecznymi skutkami COVID-19, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby społeczności.

Kto może skorzystać z metody?

EmotionAid® możesz używać zarówno po trudnym zdarzeniu jak i do profilaktyki.
 • Osoby, które działają w wysokim poziomie stresu tj. lekarze, pielęgniarki, położne, nauczyciele, ratownicy, strażacy, wojskowi  i inne grupy zawodowe

 • Osoby kontaktujące się z osobami, które przeżywają wysoki poziom stresu

 • Osoby, które doświadczają wypalenia zawodowego czy zmęczenia współczuciem

 • Dzieci, nastolatki, dorośli i osoby starsze

 • Każdy kto boryka się z trudnościami

Jak mogę się z nią zapoznać?

W trakcie spotkania opowiem Ci o EmotionAid®, zapoznasz się z 5 krokami i dostaniesz wskazówki jak je wdrażać w życie.
więcej
W trakcie warsztatów rozwijamy nasze zdolności do współregulacji, dostrajania się oraz rezyliencji grupowej.
więcej
Pogłębiana jest wiedza z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z metodą EmotionAid®.
więcej

EmotionAid® nie jest interwencją terapeutyczną, która zmienia fizyczne, emocjonalne i poznawcze wzorce reagowania.
Umożliwia dostęp do prostych narzędzi regulacyjnych osobom, które nie mają dostępu lub nie korzystają z procesu terapeutycznego.
Osoby, które są facylitatorami EmotionAid® posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie, aby wesprzeć osobę jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Spotkania indywidualne

Z metody mogą skorzystać osoby, które potrzebują pomocy jak i również osoby, które dbają o swój rozwój, chciałyby pogłębić kontakt ze sobą i/lub wprowadzić zmiany w swoim życiu.

Zapraszam, jeżeli doświadczasz:

 • Poczucia bezradności, bezsilności, braku kontroli, zdezorientowania
 • Trudności w koncentracji, skupieniu uwagi
 • Drażliwości, przesadnie reagujesz
 • Niskiego poziomu energii, apatii, letargu, wyczerpania, chronicznego zmęczenia
 • Niepokoju, lęku, miewasz ataki paniki
 • Skrajnych zmian nastroju, niekontrolowanych wybuchów gniewu
 • Problemów ze snem: bezsenność lub zbytnia senność
 • Chronicznego ból
 • Doświadczyłeś szoku, traumy, byłeś świadkiem trudnego dla Ciebie zdarzenia

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty dopasowane są do potrzeb klienta. Możemy spotkać się stacjonarnie, online lub w trybie mieszanym.

Poniżej znajdują się przykładowe programy warsztatów.

Wprowadzenie

Czas trwania: 1,5-2h
 • Wprowadzenie do narzędzi EmtionAid®
 • Podstawowe zasady uwalniania napięcia, niepokoju, lęku  i przywracania spokoju oraz podnoszenia energii i motywacji do działania.
 • Demo i praktyka 5 kroków.

Warsztat 1

Czas trwania: 4h
 • Funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego w momencie stresu, niepokoju i lęku.
 • Wprowadzenie do narzędzi EmtionAid®: Ugruntowanie, Orientowanie, Ukojenie i Regulacja, Rozładowanie, Zasoby.
 • Uwalnianie napięcia, niepokoju, lęku i przywracanie spokoju oraz podnoszenia energii i motywacji do działania.
 • Samoregulacja i współregulacja.
 • Rozwijanie rezyliencji grupowej tj.całego zespołu, rodziny, klasy w szkole, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami, trudnościami, gdy się pojawią.
 • Praca z Zasobami.
 • Demo i praktyka 5 kroków.

Warsztat 2

Czas trwania: 8h
 • Funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego w momencie stresu, niepokoju i lęku.
 • Wprowadzenie do narzędzi EmtionAid®: Ugruntowanie, Orientowanie się, Ukojenie i Regulacja, Rozładowanie, Zasoby.
 • Uwalnianie napięcia, niepokoju, lęku i przywracanie spokoju oraz podnoszenia energii i motywacji do działania.
 • Samoregulacja i współregulacja.
 • Dostrojona komunikacja: rezonans limbiczny i system zaangażowania społecznego.
 • Rozwijanie rezyliencji grupowej tj.całego zespołu, rodziny, klasy w szkole, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami, trudnościami, gdy się pojawią.
 • Praca z Ugruntowaniem, Aktywacją, Rozładowaniem, Zasobami.
 • Wypalenie zawodowe i zmęczenie współczuciem.
 • Demo i praktyka 5 kroków.

Spotkania doszkalające

Pogłębianie wiedzy z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z metodą EmotionAid®.

W trakcie spotkania omawiane mogą być różne przypadki z pracy, pojawiające się wątpliwości, trudności, pytania i refleksje.

Dzięki nim można wzbogacić swój warsztat pracy.  To czas, gdzie pod okiem specjalisty można rozwijać swoje kompetencje i zasoby.

W trakcie spotkania będzie można podzielić się tym co jest trudne w twojej pracy, odreagować i przepracować emocje, które się pojawiają.

Instrukcje do pobrania

Gdy udostępniasz instrukcje 5 Kroków EmotionAid® zawsze podawaj źródło:

Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing, psse.net.pl/emotionaid