Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich

Dla niemowląt, dzieci i dorosłych

Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich to krótka i wspaniała technika, która dzięki delikatnemu dotykowi rozpuszcza napięcia, łagodzi objawy stresu, poprawia biologiczne funkcjonowanie organizmu, przywraca przepływ sił witalnych i wspiera proces uzdrawiania traum.

Powstał w latach 50. XX w. jako technika wspierająca budowanie więzi między matką a dzieckiem. Z czasem przekształcił się w skuteczne i wszechstronne narzędzie wspierające zdrowie i rozwój ludzi w każdym wieku, od poczęcia aż do śmierci.

Zastosowanie

Delikatny dotyk

Dotyk jest delikatny jak muśnięcie skrzydeł motyla. Im delikatniejszy dotyk tym ma silniejsze działanie.

Łatwy i prosty

Każdy może się go nauczyć, niezależenie od posiadanych umiejętności i wykształcenia.

Krótki

Wykonanie go zajmuje do 3 do 15 minut. Minimalna stymulacji daje maksymalną reakcję.

Pierwsza pomoc

Można go stosować wszędzie i we wszystkich okolicznościach, kiedy trzeba szybko i skutecznie udzielić wsparcia.*
 • Jest masażem uspakajającym lub dodającym energii w zależności od energetycznych potrzeb osoby, która go otrzymuje.
 • Wspiera dzieci i dorosłych pomagając im  radzić sobie z lękiem, niepokojem, depresją, traumą, nerwicami, przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością.
 • Stosujemy go wszędzie tam gdzie zajdzie taka potrzeba – w gabinetach lekarskich i terapeutycznych, szpitalach, szkołach, przedszkolach, biurze, w domach.
 • Można go stosować w chorobie nowotworowej, opiece paliatywnej. Pomaga również osobom umierającym.
 • Może być wykonywany poprzez ubranie.
 • Bezpieczny dla osób, które doświadczyły przemocy, które obawiają się dotyku.
 • Wspiera uzdrawianie zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych traum.

Jak mogę się go nauczyć?

Masażu możesz nauczyć się w trakcie szkoleń i warsztatów, indywidualnych spotkań lub z książki.

Szkolenia i warsztaty

Spotkania indywidualne

Książka

dr Eva Reich

27 kwietnia 1924 – 10 sierpnia 2008

 • Była jedną z pierwszych kobiet w zawodzie lekarza w USA.
 • W latach 50. XX w. rozwinęła Masaż Dotyk Motyla i stosowała go w szpitalu w Harlem w Nowym Jorku.
 • Następnie rozwijała tę technikę podczas praktyki lekarskiej na terenach wiejskich w USA (od początku lat 50. XX w do 1976r.) oraz podczas prowadzonych w wielu krajach kursach i warsztatach (od 1976 r. do lat 90.)
 • Pracowała na całym świecie, aby zmieniać praktyki narodzin i podejście do wychowywania dzieci. Uważała, że każdego dziecko powinno być chciane i kochane.
 • Stworzyła program program Dobry Początek Życia, którego celem jest zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska dla matki i dziecka w okresie ciąży, narodzin i niemowlęctwa.
 • Opracowała Łagodną Bio-Energetykę, która jest modelem zarówno edukacyjnym jak i terapeutycznym łączącym terapię werbalną z pracą z ciałem oraz przywracającym zdrowie i wspomagającym rozwój ludzi w każdym wieku.

Historia powstania masażu

Współpraca z ojcem Wilhelmem Reichem

 • Wilhelm Reich, ojciec Evy, psychoanalityk, naukowiec, twórca Analizy Charakteru, bliski współpracownik Zygmunta Freuda, był pionierem pracy z ciałem i łączenia jej z terapią werbalną. W latach 20. XX wieku odkrył, że przemoc i nadużycia fizyczne lub emocjonalne powodują wykształcenie obronnego pancerza – zbroi.  Zbroja ta przejawiać się może w ciele w postać pasm napięć mięśniowych a rozluźnienie tych napięć skutkuje uwolnieniem z centrum/rdzenia przepływu energii życiowej. W swojej pracy koncentrował się na pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu witalności i zdolności do kochania w oparciu o zasady przepływu energii.  W trakcie pracy z klientami odkrył, że dotyk powoduje przypomnienie sobie trudnych doświadczeń z okresu wczesno dziecięcego.
 • Celem jego pracy były również badania w nad mechanizmami tworzenia się zbroi u dzieci, aby zapobiec wczesnemu tworzeniu się emocjonalnej i mięśniowej zbroi, która uniemożliwia dorosłej osobie w pełni doświadczać życia. Na podstawie jego pracy powstało wiele modeli terapeutycznych np.: wegetoterapia, terapia orgonowa, bioenergetyka.
 • Dla Reicha oczywistym było, że chroniczna depresja, rozszczepienie schizoidalne, osobowość schizoidalna, przemocowe i aspołeczne zachowania mają swoje źródło w traumatycznych doświadczeniach z początku życia.
 • Eva Reich, jako młoda lekarka asystowała ojcu w jego pracy i obserwowała stosowanie przez niego delikatnego dotyku u niemowląt i dzieci.  Zainspirowały ją również jego badania, które ujawniły, że delikatne głaskanie powierzchni skóry skutkuje poszerzaniem się energii życiowej (naszych sił witalnych), a zagłębianie się w tkanki powoduje kurczenie się energii do wewnątrz.
 • Asystując ojcu przyswoiła sobie zasady przepływu energii życiowej i tego jak naturalna pulsacja i przepływ zostają zablokowane w wyniku traumatycznych doświadczeń i założenia zbroi.

Segmenty zbroi wg W. Reich’a

Badania i odkrycia Reicha dokonane w pierwszej połowie ubiegłego stulecia zostały obecnie potwierdzone przez liczne badania naukowe np.: nad relacją między matką a noworodkiem czy badania nad funkcją i systemami pamięci.

To, w jaki sposób przychodzimy na ten świat i to co dzieje się zaraz po urodzeniu ma duży wpływ na przyszłe życie.
Im wcześniejsze doświadczenie tym ma na człowieka silniejszy ma wpływ.

Rezydentura w szpitalu w Nowym Jorku

 • Używała Dotyku Motyla na oddziale pediatrycznym w szpitalu w Harlem w Nowym Jorku (1951-1952) gdzie pracowała m.in. z dziećmi przedwcześnie urodzonymi.
 • Kiedy stosowała delikatny, łagodny dotyk w kontakcie z noworodkami, zaobserwowała, że zaczynają reagować i wychodzą z szoku związanego z porodem oraz z późniejszymi procedurami.
 • Stosowała delikatny dotyk motyla, aby wspomóc resuscytację i ustabilizować oddech noworodka.
 • Wzywano ją do asystowania przy trudnych porodach.

 „Pokój na świecie zapanuje wtedy, gdy będą go zamieszkiwać zdrowi, szczęśliwsi ludzie. Zdrowsze niemowlęta to w przyszłości zdrowszy świat. Dobry start w życiu powinien być najwyższym priorytetem. Niemowlę ma przyrodzone prawo do wspaniałego początku. Ważne jest, aby ludzkość zapobiegała nerwicom już od chwili narodzin.”

-EVA REICH

Praktyka lekarska i warsztaty na cały świecie

 • Od początku lat 50. XX w. do 1976 prowadziła praktykę lekarską na terenach wiejskich
 • Do lat 90. XX w.  prowadziła warsztaty w wielu krajach gdzie zapoznała się z różnym podejściem do wychowywania i traktowania dzieci oraz sposobami opieki prenatalnej, perinatalnej, postnatalnej.
 • W tym okresie odkryła że Masażu Dotyk Motyla, oprócz budowania więzi miedzy mamą a dzieckiem przywraca przepływ  energii życiowej i wspiera proces uzdrawiania trudnych doświadczeń zapisanych w ciele.
 • Na całym świecie obserwowała dzieci i dorosłych będących w stanie skurczenia bioenergetycznego przejawiającego się bladością, wyziębieniem ciała, wycofaniem, nieobecnością w spojrzeniu, napięciem mięśniowym, sztywnością ciała, cichym głosem, znieruchomieniem. Odkryła, że po zastosowaniu tego delikatnego masażu skóra zaróżawia się, robi się ciepła, napięcie rozpuszcza się i następuję odprężenie, osoby zaczynają się więcej ruszać, zaczynają być obecne w spojrzeniu – przywrócony zostaje naturalny przepływ energii witalnej.
 • W tym okresie powstała również metoda Łagodna Bio-Energetyka, która łączy w sobie pracę z ciałem z terapią werbalną oraz program Dobry Początek Życia, którego celem jest zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska dla matki i dziecka w okresie ciąży, narodzin i niemowlęctwa.
 • Eva Reich uważała, że to, w jaki sposób przychodzimy na ten świat i co dzieje się zaraz po urodzeniu ma duży wpływ na nasze przyszłe życie.

Eva była świadkiem wielu traum wśród niemowląt, że stała się ekspertem w rozpoznawaniu i uzdrawianiu u dorosłych wspomnień dotyczących traum pierwotnych mających miejsce od poczęcia do 2 r.ż.

Zaobserwowała, że poważne choroby i schorzenia często mają swoje korzenie w traumie pierwotnej, szczególnie powstałej w trakcie porodu i z powodu niechcianej ciąży.

Zastosowanie

Z Masażu Dotyk Motyla mogą skorzystać niemowlęta, dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, dorośli.

Dzieci i kobiety w ciąży

 • Odnawia utraconą w wyniku rozłąki więź matki z dzieckiem.
 • Pomaga rodzicom w nawiązaniu więzi z dzieckiem.
 • Pomaga adoptowanym dzieciom w nawiązaniu relacji z rodzicami.
 • Działa rozluźniająco przy kolkach niemowlęcych.
 • Rozluźnia, łagodzi dolegliwości bólowe, ułatwia zasypianie.
 • Pomaga przy ząbkowaniu, pierwszych objawach chorobowych.
 • Pomaga dzieciom z nadaktywnością (ADHD, ADD), z nadmiernym/obniżonym napięciem mięśniowym, nadwrażliwością dotykową – szczególnie zalecany u autystów.
 • Wspiera przystosowanie się do pierwszych dni w żłobku, przedszkolu i szkole.
 • Wspiera pracę z trudnymi doświadczeniami z wczesnych okresów życia np.: z życia płodowego, trudnego porodu np.: szok porodowy, przedwczesne narodziny, cesarskie cięcie; pobyt w inkubatorze/szpitalu, po wszelkich operacjach, zabiegach i procedurach medycznych.
 • Może być stosowany, jako pierwsza pomoc emocjonalna zaraz po trudnym dla dziecka doświadczeniu np.: wypadku, upadku, kłótni z innym dzieckiem, rozstaniu z rodzicami w pierwszych dniach żłobka czy przedszkola, gdy mama wraca do pracy itp.
 • Tata dziecka lub inna osobą mogą codziennie wykonywać ten masaż kobiecie w ciąży.
 • Pomaga matce zrelaksować się w trakcie rodzenia i zregenerować siły po porodzie.

Dorośli

 • Rozpuszcza napięcia, łagodzi objawy stresu.
 • Poprawia biologiczne funkcjonowanie organizmu.
 • Wspiera proces zdrowienia i rekonwalescencji po wypadku i chorobie.
 • Poprawia samopoczucie w trakcie pobytu w szpitalu, hospicjum.
 • Łagodzi dolegliwości bólowe.
 • Wspiera proces uzdrawiania trudnych doświadczenia życiowych i traum.
 • Harmonizuje i przywraca przepływ energii życiowej/sił witalnych.
 • Ułatwia nawiązanie kontaktu z własnym ciałem.
 • Pomaga ofiarom przemocy.
 • Pomaga uspokoić zwierzęta.

Pierwsza pomoc w trudnych momentach

Masaż Dotyk Motyla można zastosować, jako pierwszą pomoc* w trudnych chwilach.

Dotyku Motyla można używać zaraz po wystąpieniu trudnego zdarzenia, po jakimś czasie lub wiele lat po. Możemy wykonywać go w domu jak i we wszystkich innych okolicznościach, kiedy trzeba szybko i skutecznie udzielić wsparcia.

Działanie masażu

Masaż Dotyk Motyla dzięki delikatnemu dotykowi rozpuszcza zbroję tj. napięcie mięśniowe w wyniku czego przywracany zostaje swobodny przepływ energii życiowej, który jest podstawą naszego dobrego samopoczucia i zdrowia psychofizycznego.

W swojej pracy Eva koncentrowała się nie tylko na zdrowiu fizycznym czy emocjonalnym, ale brała również pod uwagę aspekt bioenergetyczny.

Na całym świecie obserwowała dzieci i dorosłych będących w stanie skurczenia bioenergetycznego przejawiającego się bladością, wyziębieniem ciała, wycofaniem, nieobecnością w spojrzeniu, napięciem mięśniowym, sztywnością ciała, cichym głosem, znieruchomieniem.

Odkryła, że po zastosowaniu delikatnego Dotyku Motyla skóra zaróżawia się, robi się ciepła, napięcie rozpuszcza się, następuję odprężenie, osoby zaczynają się więcej ruszać, są obecne w spojrzeniu – przywrócony zostaje przepływ sił witalnych.

Energia życiowa

Energia życiowa jest cechą wszystkich istot żywych. Sprawia, że organizm żyje. Płynie, pulsuje, rozszerza się i kurczy, ładuje się i rozładowuje,

Gdy energia płynie możemy odczuwać emocje oraz doznania w ciele np.: łaskotanie, mrowienie, pulsacja, promieniowanie, dreszcze, odczucie ciepła, zimna.

Gdy doświadczamy POSZERZANIA pola energii życiowej odczuwamy ożywienie, radość, przyjemność, złość. Skóra jest błyszcząca, zaróżowiona, ciało jest ciepłe. Mięśnie są zrelaksowane. Osoba jest w ruchu.

Gdy doświadczamy KURCZENIA SIĘ pola energetycznego pojawia się smutek, lęk, ból. Skóra jest matowa, blada, ciało lub jego fragmenty są zimne. Pojawia się napięcie mięśniowe, nieruchomiejemy, zamieramy.

Zanikanie przepływu energii może skutkować brakiem odczuwania doznań w ciele  i problemem z wyrażaniem  emocji.

Energia życiowa płynie nieskrępowanie przez całe życie za wyjątkiem kiedy doświadczamy traumy.

Trauma

Trauma jest każdym doświadczeniem, które zakłóca swobodny przepływ energii życiowej.

Przykładem traumy mogą być m.in. : problemy z poczęciem, nieplanowana i niechciana ciąża; doświadczenia z życia płodowego tj.: zagrożenie aborcją, stan emocjonalny mamy podczas ciąży, nadużywanie leków, alkoholu; trudny poród, znieczulenie, cesarskie cięcie, oddzielenie od matki po porodzie; wypadki, znieczulenia, operacje, choroby, zranienia; przemoc seksualna, psychiczna, fizyczna i duchowa;  nadużywanie narkotyków lub alkoholu; śmierć, żałoba, rozstania.

Trauma jest unikalna dla każdej osoby.

Niektóre traumatyczne doświadczenia skutkują tylko przerwaniem przepływu a niektóre trwale zapisują się w ciele w postaci zbroi, która ma nas chronić.

Chcesz dowiedzieć się więcej o trudnych doświadczeniach? Zerknij TUTAJ

Zbroja

Zbroja to suma wszystkich mechanizmów obronnych, jakich używamy, aby chronić siebie. Tworzymy ją, aby zabezpieczyć siebie przed przeżywaniem kolejnych nieprzyjemnych doświadczeń.

Zbroja to tworzone przez nas wzorce ochronne, ustanowione na poziomie fizycznym, emocjonalnym, czy energetycznym.

Mimo to, że zakładana jest w celach bezpieczeństwa, uniemożliwia w pełni cieszyć się życiem. Zbroja powstała w przeszłości może obecnie być niszcząca dla naszego zdrowia psychofizycznego i emocjonalnego.

Przykładem zbroi mogą być powtarzające się wzorce postępowania, napięcie mięśniowe, problemy z wyrażaniem emocji lub objawy psychosomatyczne. Zbroja może się przejawiać m.in. w braku energii życiowej, bladości, wyziębieniu ciała, nadpobudliwości ruchowej lub obniżonej odporności.

Masz pytania? Chcesz umówić się na masaż?

Zadzwoń lub napisz maila

606 212 200

Ksiażka Masaż Dotyk Motyla

Integralną częścią książki jest DVD z kursem wykonywania Masażu Dotyk Motyla, który jest szczegółowo omówionym i zaprezentowanym na osobie dorosłej, niemowlęciu i dziecku.

Gdy w 2013 roku poznałam Masaż Dotyk Motyla i Łagodną Bio-Energetykę dr Evy Reich, delikatną metodę pracy z napięciami, emocjami i traumą poprzez ciało postanowiłam, że będę się nimi dzielić ze wszystkimi osobami, które będą tego chciały.

I tak w 2013 r przetłumaczyłam książkę Richarda C. Overly’ego, ucznia i współpracownika dr Evy Reich oraz mojego nauczyciela masażu jak i Łagodnej Bio-Energetyki.

Książka Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich została wydana przez wydawnictwo Virgo w 2014 r.

Sekwencja masażu opisana jest w zrozumiały i przystępny sposób a załączone zdjęcia i ilustracje sprawiają, że nauka masażu staje się jeszcze łatwiejsza.

Do książki dołączona jest również płyta DVD z kursem wykonywania masażu niemowlęciu, dziecku i dorosłej osobie.

Dzięki zawartym w filmie szczegółowym instrukcjom każdy jest w stanie nauczyć się wykonywania masażu, aby pomóc swoim dzieciom i najbliższym osobom.