Trudne doświadczenia życiowe

W życiu doświadczamy wielu trudnych sytuacji, które nas bezpośrednio dotyczą lub których jesteśmy świadkiem.  Doświadczamy ich w każdym obszarze życia, od momentu poczęcia, po chwilę obecną. Przyczyny traumy mogą być oczywiste, ale też mogą to być z pozoru mało znaczące zdarzenia. Zdarza się, że nie identyfikujemy pewnych zdarzeń, jako trudne np.: nieplanowana ciąża, zagrożenie aborcją, oddzielenie od mamy po porodzie; operacje, narkoza, znieczulenia, zabiegi chirurgiczne i dentystyczne, wypadki i upadki np. z roweru, unieruchomienie np.: nogi w gipsie, rozstanie, przeprowadzki, bycie pozostawienie samemu.

Możemy nie pamiętać danego zdarzenia, ale nasze ciało pamięta, co wpływa na nasze, myśli, emocje, zachowania i wzorce postępowania.

Jesteśmy jak taśma magnetofonowa, która zapisuje różne doświadczenia a potem je odtwarza, świadomie bądź nieświadomie.

Im wcześniejsze jest dane zdarzenie tym silniejszy ma na nas wpływ.

Trauma jest faktem wszechobecnym w naszym życiu. Nie musi jednak być wyrokiem na całe życie. Traumę można nie tylko leczyć, ale właściwie potraktowana może stać się jedną z najistotniejszych sił w psychicznym, społecznym i duchowym przebudzeniu człowieka.

– PETER A. LEVIN

Na trudne sytuacje możemy spojrzeć jak na zdarzenia, które niszczą nam życie lub też jak na transformujące doświadczenia, które umożliwiają dalszy rozwój. Mamy wolną wolę, zawsze jest wybór – można utknąć w danym doświadczeniu, ale można też podjąć decyzję, aby z niego wyjść i żyć dalej.

Każdy może zmobilizować w sobie siły nie tylko do przetrwania, ale także do uleczenia ze skutków przytłaczających doświadczeń.

Nie mamy wpływu na zdarzenie, ale mamy wpływ na znaczenie, jakie nadajemy danemu zdarzeniu. To, z czym musimy sobie poradzić to z tym jak się czujemy w związku z danym zdarzeniem.

Nasz umysł, nasze ego nie lubi zmian, więc różne trudne doświadczenia są właśnie po to, aby wspierać nasz rozwój. Każdego spotykają w życiu doświadczenia na miarę jego możliwości.

Żadne doświadczenie samo w sobie nie jest przyczyną sukcesu albo niepowodzenia. Same szokujące doświadczenia – tak zwane traumy – nie przysparzają cierpień, to raczej my wykorzystujemy je w sposób sprzyjający naszym celom. Jesteśmy uwarunkowani nieprzeżytymi doświadczeniami, ale tym, jakie nadajemy im znaczenie.

– ALFRED ADLER

Umysł w swoim normalnym stanie, jeśli nie będzie musiał, nie podejmie takiego wydatku energii, by zmienić swoje ukierunkowanie w celu wykształcenie nowego, innego punktu widzenia na życie i na to, co ono niesie. W efekcie ten niezbędny wzrost możemy zajść tylko wtedy, kiedy zostaniemy skonfrontowani z kryzysem.

– DAVID R. HAWKINS

Trauma

Każdy postrzega przeżywane zdarzenia w unikalny dla siebie sposób.
Stopień postrzeganej dotkliwości traumy różni się u różnych osób i zależy m.in. od wieku osoby, wcześniejszych doświadczenia i temperamentu.

 

Przykłady zdarzeń, które mogą być odebrane, jako traumatyczne:
 • Wszelkie trudne sytuacje, które zdarzają się w momencie poczęcia, ciąży i porodu, np.: nieplanowana i niechciana ciąża, poczęcie pod wpływem alkoholu lub w wyniku gwałtu, zagrożenie aborcją, stan emocjonalny mamy oraz przebyte choroby w trakcie ciąży; poród przedwczesny, opóźniony, wywoływany, w wyniku cesarskiego cięcia, kleszczowy; pobyt w inkubatorze, oddzielenie od mamy zaraz po narodzinach.
 • Wszelkie operacje, znieczulenia, wypadki, upadki, zranienia, złamania, choroby.
 • Procedury medyczne i dentystyczne.
 • Śmierć; utrata rodzica, dziecka, bliskiej osoby; rozstania, rozwody i przeprowadzki.
 • Bycie świadkiem trudnego zdarzenia.
 • Przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna.
 • Nadużywanie alkoholu, narkotyków.
 • Katastrofy naturalne: pożary, powodzie, tornada i trąby powietrzne.
 • Jakiekolwiek zdarzenie, które osoba odbierze, za trudne.
Drzewo Zycia

Umów się na spotkanie

Pomogę Ci uwolnić się od traumy i wrócić do Siebie, do czucia ciała i zmysłów.

606 212 200

Objawy traumy

Lista najczęściej występujących objawów traumy
 • Poczucie bezradności, bezsilności
 • Trudność w koncentracji, skupieniu uwagi
 • Luki w pamięci, szczególnie w odniesieniu do traumatycznych wydarzeń
 • Poczucie zdezorientowania
 • Poczucie braku kontroli
 • Powtarzające się sny związane z traumatycznym wydarzeniem
 • Zaburzony rytm snu, bezsenność lub zbytnia senność
 • Letarg, wyczerpanie, chroniczne zmęczenie
 • Koszmary nocne lub nagłe budzenie się z silnym lękiem
 • Skrajne zmiany nastroju
 • Przesadna ostrożność
 • Lęk przed byciem obserwowanym lub śledzonym
 • Ataki paniki
 • Niepokój
 • Wstyd
 • Samokrytykę lub obwinianie samego siebie
 • Obsesyjne wracanie do wydarzenia traumatycznego, ciągłe opowiadanie o nim
 • Rozregulowane nawyki żywieniowe, przejadanie się i/lub niedojadanie
 • Chroniczny ból
 • Zaburzone relacje
 • Alienacja, przekonanie, że nie jest się rozumianym
 • Niekontrolowane wybuchy gniewu
 • Utrata zainteresowania seksem
 • Lęk przed przebywaniem samemu
 • Depresja
 • Apatia, brak energii do życia
 • Drażliwość, przesadzone reakcje
 • Kompulsywne, wielokrotne sprawdzanie wszystkiego
 • Fatalizm, poczucie, że stanie się coś złego