Warte uwagi

Pamięć komórkowa ciała

Badania kliniczne oraz doświadczenia pokazują, że wiele wspomnień przechowywanych jest w komórkach i tkankach naszego ciała, a kluczem do uzdrowienia ich jest praca zarówno z pamięcią ciała, jak i z pamięcią poznawczą.

Wczesne doświadczenia życiowe i decyzje, jakie podjęliśmy pod ich wpływem determinują to jak czujemy i myślimy o sobie teraz.  Im wcześniejsze doświadczenie tym większy i silniejszy wpływ ma na nasze życie.  Największy wpływ na nasze obecne życie mają wspomnienia z okresu pierwotnego – od poczęcia, poprzez ciążę, narodziny do 2 roku życia. Prawdopodobnie nie mają one pamięci werbalnej, jedynie pamięć ciała.  Stąd też dzieci są geniuszami w wymyślaniu sposobów  jak przetrwać.

Energia Życiowa

Eva Reich nauczyła się od Swojego ojca Wilhelma Reich, że centrum wszystkich istot żywych wypełnia energia, którą Wilhelm Reich nazwał Orgonem.

Energia życiowa płynie, pulsuje, rozszerza się i kurczy, ładuje się i rozładowuje, jest cechą wszystkich istot żywych, sprawia, że organizm żyje. Świadectwem na przepływ energii są emocje oraz wrażenia i odczucia, jakie pojawiają się w naszym ciele np.: łaskotanie, mrowienie, pulsacja, promieniowanie, odczucie ciepła.  Emocje to nic innego jak ekspresja energii coś, co się porusza.  Radość i złość będą przykładem ekspansji, smutek, strach i ból są przykładem kurczenia się. Kiedy odczuwamy miłość, dajemy i bierzemy, doświadczamy pulsacji energii. Zanikanie przepływu energii może skutkować brakiem odczucia wrażeń w ciele  i problemem z wyrażaniem  emocji.Energia życiowa płynie nieskrępowanie przez całe życie za wyjątkiem kiedy doświadczamy traumy.

Trauma

Trauma jest doświadczeniem, które zakłóca przepływ energii.  Niektóre trudne doświadczenie, głównie te powstałe we wczesnym okresie naszego życia skutkują założeniem zbroi, która ma nas chronić . Przykładem tramy mogą być m.in. : problemy z poczęciem, nieplanowana i niechciana ciąża, odczucia z życia płodowego (zagrożenie aborcją, stan emocjonalny rodziców podczas ciąży, nadużycie narkotyków, alkoholu; trudny poród, znieczulenie, cesarskie cięcie, oddzielenie od matki po porodzie), przemoc seksualna, psychiczna, fizyczna i duchowa, operacje, choroby, zranienia, nadużycia narkotyków lub alkoholu, śmierć  i żałoba. Trauma jest unikalna dla każdej osoby. Co jest traumatyczne dla jednej osoby może takie nie być dla drugiej. Jedna osoba która była świadkiem wypadku będzie miała syndrom stresu pourazowego a inne przejdź nad tym do porządku dziennego.

Zbroja

W wyniku traumatycznych doświadczeń podejmujemy nieświadomą i instynktowną decyzję o założeniu Zbroi. Zbroja zakładana jest w celu ochrony i przetrwania jednakże skutkuje przerwaniem przepływu energii. Tworzymy ją, aby zabezpieczyć siebie przed przeżywaniem kolejnych nieprzyjemnych doświadczeń.  Zbroja to suma wszystkich metod, jakich używamy, aby chronić siebie.  Mimo to, że zakładana jest w celach bezpieczeństwa, uniemożliwia w pełni cieszyć się życiem. Dzieci są mistrzami tworzenia i zakładania zbroi. Zbroja powstała w przeszłości może obecnie być niszcząca dla naszego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Tak jak zbroja średniowiecznego rycerza nasz system zbroi składa się z wielu elementów, które nazywamy zbroją segmentową. Zbroja segmentowa to odkrycie kliniczne Wilhelma Reich. Wilhelm w trakcie swojej praktyki zaobserwował, że segmenty zbroi biegną  horyzontalnie wokół ciała a energia życiowa płynie pionowo w dół i w górę ciała. Zbroja segmentowa blokuje przepływ energii życiowej.
Wyróżnił on segmenty: oczu, ust, szyi, klatki piersiowej, przepony, brzucha i miednicy. Proces zdejmowania zbroi i odblokowywania segmentów nazywamy rozbrajaniem segmentowym. Do rozpuszczania zbroi używamy delikatnego Dotyku Motyla.

Przykładem zbroi mogą być  powtarzające się wzorce postępowania, napięcie mięśniowe, problemy z wyrażaniem emocji lub  objawy psychosomatyczne. Zbroja może się przejawiać m.in. w braku energii życiowej, nadpobudliwości ruchowej lub obniżonej odporności.

Delikatny Dotyk Motyla

Dotyk Motyla to rodzaj delikatnego dotyku opracowany przez Evę Reich, który używany jest w całej terapii Łagodna Bio-Energetyka. Nazwa pochodzi od doświadczenia Evy z trzymaniem motyla w taki sposób, aby pyłek na jego skrzydłach nie został na jej dłoni.

Ojciec Evy, Wilhelm Reich odkrył, że fizyczny dotyk ciała powoduje przypomnienie sobie wczesnych traumatycznych doświadczeń. Wykazał również, że delikatne głaskanie powierzchni skóry skutkuje poszerzeniem pola energetycznego, a używanie siły powoduje kurczenie do wewnątrz.

Eva zaczęła stosować delikatny dotyk podczas pracy z przedwcześnie urodzonymi dziećmi w szpitalu w Nowym Jorku i odkryła jak ważny jest ten dotyk w przywracaniu przepływu energii.  W trakcie swojej praktyki lekarskiej odkryła, że Dotyk Motyla jest również skuteczny przy pracy ze starszymi dziećmi jak i dorosłymi.

Delikatny dotyk rozpuszcza napięcie, uzdrawia traumę i przywraca przepływ energii z naszego centrum do powierzchni skóry i dalej poza ciało. Im subtelniejszy dotyk, tym silniej działa.

Dotyk Motyla stał się miarą delikatnego dotyku i podejścia do osoby w całej metodzie Łagodna Bio-Energetyka.  Jeden ze studentów Evy Reich powiedział, że masaż Dotyk Motyla to nie tylko masaż, ale delikatne podejście do życia i relacji międzyludzkich.

Delikatne i nie inwazyjne podejście przejawia się w subtelnym dotyku, rozmowie, szacunku dla zbroi danej osoby, nie ocenianiu, zrozumieniu i pełnej akceptacji. Osoba w każdej chwili może przerwać sesję, jeżeli okaże się to dla niej za dużo – nie ma nacisku i przymusu, aby kontynuować dalej.

Dzięki temu Łagodna Bio-Energetyka jest bezpieczną metodą dla osób wrażliwych na dotyk i osób, które doświadczyły przemocy fizycznej lub seksualnej.