Motywacja

Motywacja to powód dla którego podejmujemy określone aktywności, które pozwalają nam osiągnąć cel. Wymaga to świadomego wysiłku, podjęcia określonych decyzji i wyborów. Jest też wiele czynników nieświadomych, które sterują naszym działaniem, ale o tym innym razem.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA

Gdy motywują nas czynnik wewnętrzne sami wychodzimy z aktywnością i działaniem. Skupiamy się bardziej na procesie np. osiągniecie celu mimo, że nie otrzymamy takiego wynagrodzenia jakie byśmy chcieli.

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA

Opiera się na czynnikach zewnętrznych np. pieniądze, otoczenie. Działanie inicjowane jest z zewnątrz. W tym przypadku zdobycie nagrody jest ważniejsze niż proces.

Motywacja NEGATYWNA bazuje na lęku i poczuciu braku, kojarzy się z systemem kar. Motywacja POZYTYWNA to wzmocnienia, docenianie i pozytywne emocje. Więcej o nich pisałam moim poprzednim wpisie o kiju i marchewce.

Która motywacja jest u Ciebie wiodąca?

Jeżeli trudno jest Ci odnaleźć motywację i energię do działania zapraszam do kontaktu – pokażę Ci 5 prostych kroków aby ją odnaleźć.