reflkesologia twarzy i stóp

Refleksologia Twarzy i Stóp 15.07

Celem warsztatu jest zapoznanie się z refleksologią oraz zaprezentowanie krótkich i praktycznych technik pracy na stopach i twarzy. Refleksologia to holistyczna, traktująca człowieka, jako jedność duszy, ciała umysłu i emocji, skuteczna i bezpieczna metoda terapii znana już w starożytnych Chinach oraz Egipcie. Polega ona na przywróceniu równowagi organizmu poprzez stymulację określonych punktów (refleksów) znajdujących się…