technika uwalniania

Uwalnianie chorób i dolegliwości

Technika uwalniania Chorujemy przeważnie w wyniku stłumionych i wypartych emocji a to powoduje wystąpienie choroby w konkretnej formie.  Dzięki chorobie czy złemu samopoczuciu otrzymujemy od innych opiekę, troskę, współczucie i zainteresowanie. Jak bardzo przywiązany jesteś do Swoich chorób i dolegliwości?